Βήμα στην επικοινωνία
  • EL
  • EN
  • FR
  • IT
  • ES

Εισαγωγικές Πληροφορίες για τη Διερμηνεία

Τι είναι η Διερμηνεία; Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν μια ολοκληρωμένη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αρκετοί υποστήριξαν ότι πρόκειται για μία παραλλαγή της γραπτής μετάφρασης, άλλοι τόνισαν ότι είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα το οποίο είναι αντικείμενο θαυμασμού. Επίσης, υπήρξαν και εκείνοι οι οποίοι υπογράμμισαν ότι η διερμηνεία είναι κάτι πιο σύνθετο και ότι η απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα μπορεί να προκύψει μόνο αν εξετάσουμε όλους τους τύπους του εν λόγω επαγγέλματος. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τέσσερα είδη διερμηνείας: διαδοχική, ταυτόχρονη, ψιθυριστή και συνοδείας.

Στην πρώτη, περίπτωση, ο επαγγελματίας διερμηνέας καλείται να πάρει σημειώσεις κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας. Κατόπιν, ο ομιλητής κάνει μία προσωρινή παύση και ο επαγγελματίας πρέπει να αποδώσει στη γλώσσα – στόχο όσα έχουν λεχθεί από τον ομιλητή, βασιζόμενος στις σημειώσεις του.

Το δεύτερο είδος, η ταυτόχρονη διερμηνεία, είναι αυτή η οποία χρησιμοποιείται πιο συχνά από όλες τις υπόλοιπες. Ο διερμηνέας αποδίδει στη γλώσσα – στόχο τα λεγόμενα του ομιλητή σε πραγματικό χρόνο, ταυτόχρονα.

Η ψιθυριστή διερμηνεία συνηθίζεται σε περιπτώσεις όπου ένα ή λίγα άτομα δεν έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας – πηγής και για τα οποία προβλέπεται ένας «αποκλειστικός» διερμηνέας.

Στην τελευταία περίπτωση, τα καθήκοντα του διερμηνέα μοιάζουν με αυτά ενός ξεναγού. Καθήκον δηλαδή του επαγγελματία είναι να διευκολύνει τον πελάτη στην καθημερινή του επικοινωνία και να τον κάνει να νιώσει άνετα σε ένα άγνωστο για αυτόν περιβάλλον.

Η Διερμηνεία είναι ένα πολύ πιο σύνθετο επάγγελμα το οποίο απαιτεί χρόνο, κόπο και προσωπικές θυσίες. Επιπροσθέτως, έχει διαγράψει μία μακρά πορεία στο χρόνο και έχει εξελιχθεί μαζί με την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν πρέπει επίσης να λησμονούμε την αμέριστη προσφορά καθώς και τη συμβολή της σε κρίσιμες στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας. Οφείλουμε λοιπόν, αναμφίβολα, να αναγνωρίσουμε την καίρια θέση της σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ιστορικοκοινωνικών αλλαγών και να της προσδώσουμε την αξία που της αρμόζει στη σημερινή εποχή.