Βήμα στην επικοινωνία
  • EL
  • EN
  • FR
  • IT
  • ES

Η Podium στο Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο της IAPTI

Η Podium ήταν παρούσα στο Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο της IAPTI, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2014. Το μέλος του Γραφείου μας, Άγγελος Κακλαμάνης, παρουσίασε την εισήγηση με τίτλο «Διερμηνεία στην Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα». Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν η κατάσταση στην Ελλάδα πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η αντιμετώπιση της διερμηνείας στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, η σύγκριση των συνθηκών εργασίας μεταξύ Ελλάδας και υπολοίπων Ευρωπαϊκών Κρατών, το ύψος της αμοιβής των επαγγελματιών διερμηνέων συνεδρίων, η τοπική αγορά καθώς και η κοινωνική θέση των διερμηνέων στη χώρα μας.

Κύριος στόχος της εισήγησης ήταν η παρουσίαση και εξήγηση των δυσκολιών που καλούνται να επιλύσουν οι Έλληνες επαγγελματίες διερμηνείς συνεδρίων, οι οποίες δε σχετίζονται πάντα αμιγώς με το επάγγελμά τους. Επιπροσθέτως, επιχειρήθηκε να αναδειχθούν και να τεθούν σε συζήτηση οι διαφορές του επαγγέλματος σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη της Δυτικής Ευρώπης.

Το κοινό αποτελείτο από καταξιωμένους μεταφραστές και κυρίως από έμπειρους διερμηνείς συνεδρίων του εξωτερικού οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τους σκοπέλους που καλούνται να υπερκεράσουν οι Έλληνες συνάδελφοί τους. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων και απαντήσεων που ακολούθησαν, διερευνήθηκαν πιθανές λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα και τρόποι ενημέρωσης των νεότερων επαγγελματιών ώστε να διασφαλιστεί ένα καλύτερο μέλλον για όλους.