Βήμα στην επικοινωνία

Υπηρεσίες Διερμηνείας - Publishing Conference 2014

Η Podium αντιλαμβανόμενη την Κοινωνική της Ευθύνη παρείχε, υπό τη μορφή χορηγίας, υπηρεσίες διερμηνείας στο συνέδριο με τίτλο "Publishing Conference 2014".

 

Πρόκειται για το συνέδριο για τις εκδόσεις το οποίο εξετάζει τις διεθνείς και εθνικές τάσεις καθώς και τις στρατηγικές ανάπτυξης των εκδοτικών οργανισμών. Στην εκδήλωση αυτή, που τιμήθηκε με την υψηλή εκπροσώπηση προσωπικοτήτων του παγκόσμιου εκδοτικού χάρτη, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν αναλυτικά όλες οι πρόσφατες καινοτομίες του Publishing για τον χειρισμό των προκλήσεων και ευκαιριών εν μέσω ύφεσης.


Οι διερμηνείς της Εταιρείας μας συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.