Βήμα στην επικοινωνία

Υπηρεσίες Διερμηνείας σε Νομικό Συνέδριο

H Podium κάλυψε τις ανάγκες διερμηνείας στο συνέδριο “Fashioning the Law: Create - Protect – Mediate” το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου στην Αθήνα. Στην εν λόγω συνάντηση, γνωστές προσωπικότητες του χώρου της μόδας αλλά και του νομικού κόσμου αντάλλαξαν απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις και τα κοινά ζητήματα που τους απασχολούν.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και σεβασμού της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Επιπλέον, διερευνήθηκαν τα όρια μεταξύ ελευθερίας της έκφρασης, αποτύπωσης ιδεών ή συναισθημάτων και προστασίας πρωτότυπων έργων.

Η Podium είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους συνέδρους για τις δραστηριότητές της και τη διάκριση μεταξύ επαγγελματία μεταφραστή και διερμηνέα συνεδρίων, επισημαίνοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης των διοργανωτών συνεδρίων σε ό,τι αφορά τη συμβολή της διερμηνείας στην άρτια και ομαλή διεξαγωγή ενός συνεδρίου.