Βήμα στην επικοινωνία

Σεμινάρια

Μεταφραστικές υπηρεσίες - Σεμινάρια

Έμπειροι επαγγελματίες του χώρου μεταδίδουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε άτομα που επιθυμούν να ακολουθήσουν τον δρόμο της μετάφρασης ή/και της διερμηνείας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην έδρα μας.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://seminars.podium.gr/