Βήμα στην επικοινωνία
  • EL
  • EN
  • FR
  • IT
  • ES

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Πόσο χρήσιμη είναι η μετάφραση σήμερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Σύμφωνα με την έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται σ' αυτό το εξαιρετικό άρθρο, η μετάφραση εξακολουθεί να αποτελεί πολύ σημαντικό συστατικό για την οικονομική ανάπτυξη. Περισσότερα, στο άρθρο που ακολουθεί...