Βήμα στην επικοινωνία

Οπτικοακουστικό υλικό

Η Podium θα καλύψει κάθε σας ανάκη σε τεχνικό – οπτικοακουστικό εξοπλισμό για την άρτια οργάνωση της εκδήλωσής σας:

 

Αναλογικός ή ψηφιακός εξοπλισμός

Καμπίνες διερμηνείας

Ηχητική  –  μικροφωνική κάλυψη

Οθόνες  – συστήματα παρουσιάσεων